tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

伍浩然

中文姓名:伍浩然
英文姓名:Ng Ho Yin Donald
花名:Don Don
出生日期:1981年8月14日
職業:品牌代表銷售員
學歷:中五
身高:178cm
體重:55kg
性格:坐唔定, 鍾意玩
首次參賽歌曲:〈眼色〉
家庭成員:爸, 媽, 姐姐
飼養的寵物:-
國籍/籍貫:中國
專長:足球, 唱歌
嗜好:運動, shopping, 唱歌, 睇演唱會
口頭襌:爽yy
難忘歌唱經歷:第一次參加歌唱比賽
最喜愛的食物:生蝦 (Thai)
最喜愛的運動:足球
最喜愛音樂:Pop, Jazz, Classic
最喜愛的電影及電視劇:《PS I love you》, 《Hero》
最喜愛的歌曲:〈Home〉, 〈後退〉, 〈Creep〉, 〈Yellow〉
最喜愛的偶像:陳奕迅, Michael Buble
曾得獎項:-
後台片段 (2)»

					
								
							
打氣團
我願意加入伍浩然打氣團
現時打氣團人數: 164
推薦朋友成為打氣團
你咁有眼光,點可以唔同人分享,一於呼朋喚友一齊支持No.50。
立即輸入自己同朋友的電郵資料,等tvb.com幫你call齊老友加入打氣團。
(註︰所有資料僅供此項活動之用)
姓名
電郵
朋友電郵
可輸入最多5個電郵地址,並以 ; 號分隔。
請輸入識別碼:
討論區