tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

許廷鏗

中文姓名:許廷鏗
英文姓名:Hui Ting Hang Alfred
花名:-
出生日期:1988年4月29日
職業:學生
學歷:大學
身高:176cm
體重:150lbs
性格:兩極化 (一係好痴線,一係黑面唔想講野)
首次參賽歌曲:〈May I love you〉
家庭成員:爸, 1哥, 2姊, 1哥
飼養的寵物:-
國籍/籍貫:英藉
專長:唱歌, 踢波
嗜好:唱k
口頭襌:
難忘歌唱經歷:《超級巨聲》第1集無啦啦上台差D喊左,但入後台後唔知做咩會想喊
最喜愛的食物:蛋類, 糖
最喜愛的運動:踢波, 羽毛球
最喜愛音樂:R&B, Soul, Rock (selective)
最喜愛的電影及電視劇:-
最喜愛的歌曲:〈A beautiful mess〉(Jason Mraz), 〈One last cry〉 Brian McKnight
最喜愛的偶像:Brian McKnight, Musig Soulchild, 方大同, Jason Mraz, John Legend, 小宇, 王力宏
曾得獎項:2006 Joint School Variety Show, Rhapsody Vivace Champion, 2008 HKU Singing Contest 1st runner up
後台片段 (9)»

					
								
								
								
							
打氣團
我願意加入許廷鏗打氣團
現時打氣團人數: 1204
推薦朋友成為打氣團
你咁有眼光,點可以唔同人分享,一於呼朋喚友一齊支持No.28。
立即輸入自己同朋友的電郵資料,等tvb.com幫你call齊老友加入打氣團。
(註︰所有資料僅供此項活動之用)
姓名
電郵
朋友電郵
可輸入最多5個電郵地址,並以 ; 號分隔。
請輸入識別碼:
討論區